Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební rok ČSCH

17. 1. 2018

Vážení přátelé,

rok 2018 je složkách a sekcích ČSCH rokem volebním. Z tohoto důvodu Vám zasíláme informace, které jsou důležité pro Vaši ZO, neboť právě ve Vašich ZO volební rok začíná.

Důležité termíny:

Výroční schůze v ZO musí proběhnout nejpozději do 28. 2 .2018., na těchto schůzích musí proběhnout volba výboru ZO, případně volba kontrolní komise a to na další volební období ( dle Stanov ČSCH  5 ti leté).

V Územních organizacích ( dříve v okrese) proběhnou volební konference do 15. 4. 2018 s tím, že naše územní organizace bude konat svoji konferenci

v sobotu 24. 3. 2018 v 9. 00 hodin, a také zde proběhnou volby výboru a kontrolní komise.

Základní organizace na své výroční schůzi zvolí svého delegáta na územní konferenci ČSCH NÁchod a jeho jméno oznámí na ÚO Náchod. Zároveň ZO navrhnou na své výroční schůzi kandidáta do výboru územní organizace, nebo do kontrolní komise. Také tohoto kandidáta oznámí na ÚO Náchod - Termín nahlášení je do 6. 3. 2018.

Změny ve složení výborů ZO do výročních schůzích: Pokud dojde ke změně ve složení výborů ZO oproti stávajícímu stavu bude třeba tyto změny nahlásit na ÚO Náchod-včetně zaslání zápisu z výroční schůze, aby mohly být tyto změny následně zaneseny ( nahlášeny) do rejstříků spolků, ketrý je veden od roku 2016 dle novely Občanského zákona.

Výňatek z volebního řádu:

1.Volby v ZO připraví výbor ZO, případně pracovní komise

2. Právo volit a být volen má každý člen svazu, který v den voleb dovršil 18 let věku.

3. Volby jsou platné, jestliže se jich účastní padpoloviční většina členů, kteří mají právo volit.

4. Počet členů výboru nebo členů kontrolní komise doporučí výroční schůzi výbor, nebo pracovní kmise, která volby připravovala. Doporučí, aby počet členů výboru ZO a kontrolní komise byl lichý.

5. Způsob volby si výroční schůze zvolí hlasováním ( veřejně, nebo tajně). V případě tajné volby připraví výbor, nebo pracovní komise hlasovací lístky s uvedenými jmény kandidátů, kteří jsou na hlasovacím lístku uvedeni abecedně.

6. Členy orgánu ( výboru nebo komise) se stávají Ti, kteří získali nejvyšší nadpoloviční počet hlasů oprávněných voličů, do stanoveného počtu členů výboru nebo komise, zbývající se stávají náhradníky. Druhé kolo voleb se uskuteční tehdy pokud protože nejméně 2 kandidáti získali stejný počet hlasů a nelze určit pořadí rozhoné pro volbu do stanoveného počtu členů voleného orgánu.

Případné další informace Vám rádi poskytneme na základě Vašich dotazů.

Pavel Mertlík, jednatel výboru ÚO ČSCH Náchod